Pozbądź się długów! Skontaktuj się z nami

8 mitów o egzekucji komorniczej z nieruchomości

Słyszałeś, że są skuteczne sposoby, aby odwlec licytację nieruchomości? Jeżeli masz problem ze spłatą kredytu hipotecznego, a Twoja sprawa została przekazana do kancelarii komorniczej, to nie działaj pochopnie. Poznaj 8 mitów o egzekucji komorniczej z nieruchomości i dowiedz się, co możesz zrobić, aby jak najszybciej rozwiązać swoje kłopoty finansowe.

Mit pierwszy: uzyskanie przez bank tytułu wykonawczego trwa długo – mam co najmniej kilka lat, żeby znaleźć wyjście z sytuacji

Jeżeli kupiłeś mieszkanie za pieniądze z kredytu hipotecznego, to bank odpowiednio wcześniej zabezpieczył się na wypadek nieregulowania przez Ciebie rat zgodnie z ustalonym harmonogramem. Być może nawet nie pamiętasz, że podczas podpisywania umowy kredytowej złożyłeś też oświadczenie o poddaniu się egzekucji. To oświadczenie daje bankowi możliwość szybkiego uzyskania tytułu wykonawczego.

Posiadając tytuł wykonawczy, bank może skierować wniosek do kancelarii komorniczej właściwej ze względu na położenie nieruchomości. W praktyce wystarczy zaledwie kilka tygodni od momentu nieopłacenia np. drugiej czy trzeciej raty kredytu hipotecznego, aby w sprawę odzyskania pieniędzy dla banku został zaangażowany komornik sądowy. Podsumowując: nie łudź się, że masz wiele czasu. W tym przypadku nie działa on na Twoją korzyść, a im szybciej zaczniesz działać, tym lepiej.

Mit drugi: wierzyciel może domagać się zajęcia tylko nieruchomości – środki na moim rachunku i wynagrodzenie są bezpieczne

We wniosku skierowanym do kancelarii komorniczej wierzyciel wskazuje, z jakich składników majątkowych ma być prowadzona egzekucja. Jeżeli zaciągnięty przez Ciebie kredyt został zabezpieczony hipoteką, to naturalnie bank (wierzyciel) będzie dążył do zajęcia nieruchomości. Złożony z wielu faz proces egzekucji z nieruchomości powoduje, że z reguły banki we wnioskach kierowanych do kancelarii komorniczych wskazują także inne składniki majątkowe dłużnika, z których ma być prowadzona egzekucja świadczenia pieniężnego. Mogą to być m.in. rachunki bankowe czy wynagrodzenie za pracę.

W sprawach, w których wierzycielami są banki, zazwyczaj dochodzi do zajęcia wynagrodzenia dłużnika. Powód jest prosty – w momencie zawierania kredytu hipotecznego przekazałeś pracownikowi banku informację o tym, gdzie pracujesz i ile zarabiasz. Bank może zatem wskazać komornikowi Twoje miejsce zatrudnienia i zobowiązać go do zajęcia Twojej pensji.

Jak szybko jest nadawana klauzula wykonalności

Mit trzeci: sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji komorniczej oznacza koniec moich problemów finansowych

Być może zakładasz, że po zlicytowaniu nieruchomości bank odzyska należne mu pieniądze, a Ty będziesz mógł wznowić spokojne życie i skoncentrować się na odzyskaniu finansowej stabilności. Niestety, taki scenariusz ma miejsce rzadko. Zdecydowanie częściej dłużnicy muszą jeszcze nawet przez kilka kolejnych lat spłacać pozostały im dług. Prawdopodobnie również Twoje rachunki bankowe czy wynagrodzenie nie zostaną od razu zwolnione spod egzekucji po licytacji nieruchomości. Dlaczego?

Środki uzyskane z licytacji nieruchomości mogą nie pokryć wszystkich Twoich zobowiązań. Pamiętaj, że zarejestrowanie sprawy w kancelarii komorniczej oznacza dodatkowe koszty – komornik za swoją pracę pobiera wynagrodzenie. Jeżeli kwota wpłacona przez licytanta nie wystarczy na spłatę wszystkich wierzycieli, to wówczas egzekucja przeciwko Tobie będzie w dalszym ciągu prowadzona z innych składników majątku, np. wynagrodzenia.

Mit czwarty: zajętą przez komornika nieruchomość łatwo sprzedać, a to oznacza, że w ten sposób mogę szybko spłacić długi

Niekoniecznie. Przede wszystkim trudno będzie Ci znaleźć kupca na nieruchomość ze wpisem w III dziale księgi wieczystej. Ostrzeżenie o prowadzonym przez komornika sądowego postępowaniu egzekucyjnym może skutecznie odstraszyć potencjalnych kupców. Dlaczego? Powodem jest konstrukcja przepisów, która chroni wierzyciela – jeżeli do sprzedaży nieruchomości doszło już po jej zajęciu, to komornik działający na zlecenie wierzyciela może doprowadzić do jej licytacji.

Mimo zatem, że formalnie nie ma przeszkód, aby sprzedać nieruchomość zajętą przez komornika sądowego, to w praktyce znalezienie nabywcy może okazać się niemożliwe. Właśnie dlatego o sprzedaży nieruchomości warto myśleć jeszcze zanim sprawa trafi do kancelarii komorniczej.

Mit piąty: przed upublicznieniem informacji o licytacji mojej nieruchomości skutecznie chroni mnie RODO

To błędne założenie. W przypadku egzekucji komorniczej z nieruchomości komornik może Twoje dane osobowe – jako dłużnika – udostępnić nieokreślonym osobom będącym odbiorcami obwieszczeń publicznych. Nie oznacza to jednak, że wszystkie Twoje dane będą widoczne dla osób zainteresowanych zakupem nieruchomości z licytacji. Kodeks postępowania cywilnego (kpc) precyzuje, jakie informacje muszą zostać zawarte w obwieszczeniu publicznym. Zgodnie z art. 953 § 1 kpc wymienić w nim należy m.in.:

 • nieruchomość, która ma zostać zlicytowana – podać należy jej położenie i przeznaczenie gospodarcze,
 • numer księgi wieczystej wraz z miejscem jej przechowania lub oznaczeniem zbioru dokumentów i sądu, w którym zbiór jest prowadzony,
 • imię i nazwisko dłużnika.

Licytacja nieruchomości odbywa się w obecności i pod nadzorem sędziego albo referendarza sądowego, czyli jest transparentna. Dodatkowo od 1 stycznia 2019 r. komornicy sądowi mają obowiązek utrwalać przebieg licytacji za pomocą urządzenia rejestrującego obraz i dźwięk.

Mit szósty: po zlicytowaniu mogę latami unikać eksmisji i wciąż zamieszkiwać w mieszkaniu

Nie. Mieszkanie może zostać sprzedane zarówno podczas pierwszej, jak i drugiej licytacji komorniczej. Z kolei prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności:

 • przenosi własność na nabywcę – osoba, która mieszkanie wylicytowała, staje się jego pełnoprawnym właścicielem,
 • jest tytułem do ujawnienia na rzecz nabywcy prawa własności w katastrze nieruchomości oraz przez wpis w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów,
 • jest tytułem wykonawczym do wprowadzenia nabywcy w posiadanie nieruchomości i opróżnienia jej – nadanie klauzuli wykonalności jest zbędne.

Oczywiście może zdarzyć się tak, że po licytacji będziesz jeszcze mieszkał w już nie swoim mieszkaniu. Jeżeli nie opuścisz lokalu dobrowolnie, nowy właściciel będzie mógł żądać Twojej eksmisji. Nie można też wykluczyć, że nowy właściciel będzie próbował uprzykrzyć Ci życie lub posunie się do działań etycznie wątpliwych, ale na tyle skutecznych, że zmotywują Cię do opuszczenia lokalu.

W Twoim interesie jest jednak jak najszybsze opuszczenie zlicytowanego mieszkania. Powód jest prosty – w ten sposób nie narobisz sobie jeszcze większych długów.

Ilu jest komorników w Polsce

Mit siódmy: egzekucja komornicza to ostateczność i rzadko do niej dochodzi – nie muszę się martwić, że to mnie spotka

Jeżeli masz opóźnienia w spłacie kredytu hipotecznego lub bank już wypowiedział Ci umowę kredytu, to zaangażowanie komornika w sprawę jest tylko kwestią czasu. Banki to instytucje ukierunkowane na zarabianie. W praktyce oznacza to tyle, że działają one bardzo szybko i sprawnie, aby odzyskać należne im pieniądze. Gdy kredyt został zabezpieczony hipoteką, to z reguły banki bez zwłoki kierują wniosek do komornika o zlicytowanie nieruchomości.

Egzekucja komornicza nie jest zatem wizją odległą – możesz otrzymać korespondencję z kancelarii komorniczej szybciej, niż się tego spodziewasz. Jednocześnie z chwilą gdy sprawa trafia do komornika maleją szanse na znalezienie korzystniejszego dla Ciebie rozwiązania. To jeden z głównych powodów, dla których nie powinieneś czekać, ale jak najszybciej działać.

Mit ósmy: mogę skutecznie opóźnić licytację, ignorując korespondencję od komornika i nie wpuszczając go do mieszkania

Jeżeli nie będziesz podejmować korespondencji od komornika, jedynie sobie zaszkodzisz – nie będziesz wiedział, na jakim etapie jest prowadzona przeciwko Tobie sprawa. Nie jest to jednak jedyny powód, dla którego powinieneś współpracować z komornikiem sądowym. To funkcjonariusz publiczny, któremu prawo daje wiele uprawnień, w tym m.in. możliwość zarządzenia otwarcia mieszkania i innych pomieszczeń czy schowków dłużnika.

Komornik sądowy może zatem wezwać ślusarza i następnie w asyście funkcjonariuszy policji wejść do mieszkania. Kosztami pracy zarówno ślusarza, jak i policjantów finalnie obciążony zostaniesz Ty. Po przymusowym otwarciu drzwi, nie będą one też prawdopodobnie nadawać się do dalszego użytku. Do kosztów zaliczyć trzeba też stres spowodowany tym, że świadkami przeprowadzanych czynności mogą być osoby postronne, np. sąsiedzi.

Jak postępować, gdy egzekucja komornicza z nieruchomości jest nieuchronna?

Niezależnie od tego, czy znalazłeś się w trudnym położeniu przez błędne decyzje, czy też w wyniku splotu niekorzystnych okoliczności, powinieneś wiedzieć, że nie ma skutecznej metody, aby zablokować egzekucję z zadłużonej nieruchomości. Co możesz zatem zrobić? Przede wszystkim spojrzeć na sprawę bez emocji i działać niezwłocznie po tym, gdy zorientujesz się, że nie jesteś w stanie spłacać kolejnych rat kredytu.

Nie potrafisz samodzielnie znaleźć wyjścia z sytuacji, w której się znalazłeś? Skontaktuj się z nami – zapoznamy się z Twoją sprawą i pomożemy. Rozmowa wstępna jest bezpłatna i pomoże Ci zdecydować, czy warto powierzyć nam swoją sprawę.

Kupimy zadłużone mieszkanie za gotówkę

Wrocław i okolice

Otrzymaj bezpłatną wycenę w 24h

 • Przeprowadziny negocjacje z wierzycielami
 • Usuniemy zadłużenie
 • Pomożemy z formalnościami

  Biuro Oddłużania Nieruchomości logo

  Etapy współpracy

  1

  Skontaktuj się

  Wysyłając formularz kontaktowy

  2

  Oddzwonimy

  w dogodnej dla Ciebie porze, aby poznać i zrozumieć Twoje potrzeby i plany

  3

  Analiza sytuacji

  zbadamy stan prawny nieruchomości, sporządzimy wycenę w ciągu 24h

  4

  Rozwiązanie

  zaproponujemy kilka rozwiązań tak abyś mógł wybrać to co dla Ciebie będzie najlepsze

  Nie ponosisz żadnych kosztów

  Sprawdź co możemy zaproponować

  Pozbądź się długów!

  Wykupimy mieszkanie za gotówkę

  oraz spłacimy wierzycieli i usuniemy zadłużenie

  Pomożemy zamienić mieszkanie na inne

  tak abyś nie musiał nic dopłacać lub abyś otrzymał różnicę wartości

  Rozwiążemy trudności ze spłatą kredytu

  hipotecznego lub gotówkowego

  Pomożemy z kredytem w CHF

  Bezpłatna konsultacja z prawnikiem